top of page

                              Spietslaupen

Dinsdag 13 februari  2024 (vanaf 10.00 uur)

               Straten Maasmechelen Centrum

 

Het “spietslaupe” vindt zijn oorsprong in een ver verleden, waar de mensen verkleed op de dag voor Aswoensdag (de avond voor het begin van de vasten = vastenavond ) nog een laatste maal trachten goed te eten voor de vasten begon. Verkleed trok men van deur tot deur om al bedelend geld, spek of eieren te krijgen. Gewapend met een spiets (een uit een haag gesneden stok) om het spek en de worst op te steken, en een korf om de eieren mee te vervoeren, trok men rond om ’s avonds in een of ander café zich te goed te doen aan spijs en drank. 

Dit volksgebruik wordt door KC De Zavelzekskes in ere gehouden als een soort cultureel erfgoed.

Vanaf 10.00 uur ’s morgens trekken de leden van de karnavalvereniging door het dorp om de mensen een boterham met spek en eieren aan te bieden. Deze gulle gift wordt meestal beloond met een kleine bijdrage. De opbrengst van het spietslaupe wordt gebruikt om in Paastijd de zieken, bejaarden enz., een paasgeschenk aan te bieden, om alzo deze mensen te laten voelen dat men ze niet vergeten is.

Tevens wordt er onder de spietslaupers jaarlijks een Ere-Spietslauper gekozen die aan strenge voorwaarden moet voldoen, en een jaar lang het spietslaupe moet promoten. De bekendmaking hiervan gebeurt tijdens de opening van het karnavalseizoen aan ’t Pumpke. Deze eer gaat samen met het bekomen van een kunstwerk van één van de Maasmechelse kunstenaren. 

bottom of page