top of page

                               Inschrijvingsformulierjeugdstoet 02/03/2024 

 

       

 Wat moet ik doen:

Bijgevoegde  inschrijvingsstrook invullen en binnenbrengen voor  23 FEBRUARI 2024 bij:

 

DI MONACO PASQUALE  DWARSLAAN 26 3630 MAASMECHELEN of mailen naar  jeugdwerking. zavelzekskes@gmail.com

Op zaterdag 02 MAART vanaf 12.30u uw nummer afhalen aan de Kerk van Proosterbos (jeugdhuis), en om 13.00u opstellen op de aan U toegewezen nummer. (Opstelling Drossaerdstraat). Kom op tijd!!

Nauwlettend volgen van het politiereglement: verbod op het gebruik van confetti, computerconfetti, zaagmeel, houtsnippers, alsook spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer, appelen,  sinaasappelen, eieren, …., en/of enig ander middel dat kwetsuren en/of schade kan veroorzaken aan personen en/of goederen.

In orde zijn met alle verzekeringen die nodig zijn,

wagen/aanhangwagen/deelnemers.

Laat in de stoet geen openingen. Max. 5 meter afstand tussen 2 groepen.

Degene die een wagen heeft, zorgt ook voor de veiligheid rond de wagen.

Het gebruik van alcohol door deelnemers en begeleiders tijdens de stoet, is ten strengste verboden.

Iedere groep  recht op 1.25€ per deelnemend kind. Uitbetaling via overschrijving. Het aantal deelnemers dient vermeld op onderstaande inschrijfformulier. Controle hierop gebeurd tijdens de stoet. De scholen ontvangen de week na de stoet nog een drankje voor alle deelnemers.

 

 Tijdens de minizitting ontvangt iedere groep een aandenken aan deze stoet.

 

Strook bezorgen bij de Jeugdverantwoordelijke van K.C. De Zavelzekskes

INSCHRIJVING  JEUGDSTOET  02/03/2024 KC DE ZAVELZEKSKES:

 

DATUM: …………………………...............................................

NAAM GROEP: ……………………………………………………

AANTAL DEELNEMERS..:…....................

NAAM VERANTWOORDELIJKE / CONTACTPERSOON :

….………………………………………................................................................................................

STRAAT. …………………………………………………………………  NR.  ………

TEL:  ........................................................

TEL (GSM) : …..……………………………

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………….

REK. NUMMER: ………………………………………………………………………………..

WIJ BEELDEN UIT: …………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

   -       KARNAVALWAGEN:            JA    –   NEEN

   -       AUTO+AANHANGWAGEN:  JA    –   NEEN

   -       VOETGROEP:                       JA    –    NEEN

   -       GOOIT U IETS UIT:               JA    –   NEEN

   -       HEEFT U MUZIEK:               JA    –   NEEN

                                               (omcirkelen wat van toepassing is !!!)

​BIJZONDERHEDEN: ……………………………………………………………………………………………………..….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

bottom of page