Stoetcommissie

De hele organisatie rond de stoet wordt ter harte genomen door de Stoetcommissie.

 

Samestelling van de Stoetcommissie:

       Henri Coenen,  André Coenen,  Eric  Vleeshouwers, 

       Tadek Lewandowski,  Eric Vranken en Jean Claessens

Alle contacten kunnen best verlopen via het secretariaat  van de Stoetcommissie 

       >>>>Eric Vranken    GSM: 0478 22 76 45    eric.vranken@telenet.be

Doel  en werkwijze

Al in september contacteren ze meerdere muziekmaatschappijen en zaate hermeniekes om in te passen in de deelnemerslijst van de stoet.

Vanaf januari bezoeken ze enkele bevriende wagenbouwers in België en Nederland, om een eerste indruk te krijgen van de karnavaleske mogelijkheden in dat jaar.

Na het bezoeken van +/- 15tal karnavalsoptochten gaan zij trachten om op een zo goed mogelijke manier een deelnemerslijst samen te stellen, rekening houdend met het natuurlijk onvermijdbare beschikbare budget. Dit is niet altijd even simpel: elk jaar opnieuw proberen we een karnavalsoet samen te stellen, met een internationale uitstraling, die natuurlijk de plaatselijke en de betere groepen uit de omgeving niet vergeet. Ook moeten we optornen tegen de concurrentie van enkele karnavalstoeten in de buurt, die natuurlijk ook niet willen dat zij groepen aantrekken die elders ook al te zien waren.

Het aanbod uit eigen streek is soms groter dan de mogelijkheid die we hebben. Vandaar dat we jammer genoeg al eens iemand moeten ontgoochelen, maar we proberen aan de hand van de aangeboden uitvoering toch ieder op zijn beurt al eens toe te laten! Natuurlijk krijgen groepen die ons bij een van onze activiteiten bezochten of aanwezig waren op het Prinsenbal enige voorkeur bij deze selectie.

Heb je interesse om eens in Maasmechelen bij De Zavelzekskes aan de Internationale Karnavalstoet deel te nemen contacteer, gerust maar tijdig, het secretariaat.

Je kunt dit ook doen via het inschrijvingsformulier 

Voor meer informatie omtrent de RECLAMESTOET kun je contact opnemen met:  zie Contact

     >>>   Francois Molenbruck     of     Raf Coun

De Jeugdwerking 

 

Secretariaat:  jeugdwerking.zavelzekskes@gmail.com

                         tel.  (+32)  0477 22 30 20 

                         Verantwoordelijke Jeugdwerking  

                                     Sabrina Lotto

                             sabrientje_lotto@telenet.be

                            

De jeugdcommissie van K.C. De Zavelzekskes bestaat uit een aantal karnavalisten, die jong van hart, op een jeugdige manier trachten het fenomeen karnaval over te brengen naar de jeugd.

Dit in navolging en in samenwerking met hun grote voorbeeld, Gilbert Opsteyn, die al meer dan dertig jaar in de Maaskant bekent staat als grote promotor van kinderzittingen en jeugdkarnaval. Er zullen weinige jongeren van de Maaskant zijn die in hun kindertijd niet Clown Gilbert zijn tegengekomen in een of andere zaaltje of feesttent, op een verjaardag- of communiefeest, op een  school- of wijkfeest. 

De jeugdcommissie staat met hun jeugdig enthousiasme, in voor de organisatie van de jeugdzitting, waarin buiten het bekendmaken van het Jeugd Dri-j Gestern, de jeugd ook een aantal optredens aangeboden worden met naam en faam.

Naast deze zitting tracht men in samenwerking met de Ere-Jeugdprinsen, een werking waar de jeugdcommissie ook voor in staat, de Rommelpotterij terug te promoten. Het verkleed zingend rondtrekken van deur tot deur in de karnavalperiode was vooral een gebruik bij de kinderen en de jeugd, terwijl het spietslaupe dat voor de volwassene was. Dit gebruik is in de vergeethoek geraakt, aangezien vele mensen uit werken zijn, en zo vele deuren gesloten blijven. Nu tracht de jeugdcommissie door de Ere-Jeugdprinsen te begeleiden en door de aandacht van de mensen te trekken met muziek, de veelal gesloten deuren terug te laten openen.

De jeugdstoet is sinds jaren het hoogtepunt van de werking. Een stoet die een duizendtal jongeren en hun begeleiders op het been brengt. Een jeugdstoet die uitgegroeid is tot een volwaardige stoet, waar menig ander een puntje aan kan zuigen. Elk jaar opnieuw doet men bewust een stapje met de jeugd in de richting van volwaardig karnaval beleven, wat zowel door deelnemers en toeschouwers op prijs gesteld wordt. Elk jaar groeit het aantal deelnemers en mede daardoor ook het aantal toeschouwers. Hier geldt de gouden regen voor de jeugd, “meedoen is belangrijker dan winnen.”

Sabrina_2.jpg

De Ere-prinsen

           " Het Broederschap van de Ron Toafel "

                              Vöeurzitter:                 Francois Molenbruck    molenbruckfr@hotmail.com

                              Onger- vöeurzitter:    Leon Welkenhuyzen      leon.welkenhuyzen@telenet.be 

                              Sjriever:                      Paul Stegen .                  paul.stegen@skynet.be

                              Sjat-bewaarder  :       Eddy Jeurissen.             jeurisseneddy@hotmail.com

                                                                   

Prinsekeezing:

Op de zaterdag voor de Oktoberkermis van Mechelen aan de Maas komen de Ereprinsen van de vereniging in conclaaf samen om met spijs en drank een nieuwe Prins Karnaval te kiezen. De stemming wordt geheim gehouden. De telling gebeurt eerst in de periode rond 11 november. Dan zal de verantwoordelijke contact opnemen met de echtgenote van de eerste kandidaat, en na haar akkoord word de nieuwe Prins ingelicht.  Bij niet akkoord van de echtgenote gaat men automatisch over naar de tweede kandidaat.

                       Ex-voorzitters Ere-Prinsen

Guido Hermans       Huub Tulleners      Tony Peeters

 Wagenverhuur

Contactpersoon wagenverhuur + alle informatie:  

                       Henri Coenen,  Hemelrijkstraat 54,  3630 Maasmechelen

                       GSM:  0494 66 41 30  -  E-mail: rikskecoenen@hotmail.com

WebSite  KC de Zavelzekskes

Onze website heeft tot doel zo actueel mogelijk informatie te verschaffen aan onze leden maar zeker ook aan de burgerij van Maasmechelen. U vindt dus op onze Site alle gegevens die onze vereniging aangaan zoals activiteiten, uitleg bij commissies, contacten, foto's,  enz., enz !! 

Tevens beschikt onze Site over een Ledenpagina die alleen met behulp van een wachtwoord te openen is.

Op deze pagina vindt men de namen, adressen en telefoonnummers van al onze leden, de statuten alsook verslagen van vergaderingen.

Mocht men aangaande de Website vragen, opmerkingen, wensen e.d. hebben kan men altijd contactopnemen met onze Webmaster:     

CONTACT: